• Dá sa z klimatizácie ochorieť?

  Nie. Pri správnom návrhu, požívaní a pravidelnom servisovaní klimatizácia prispieva k zdravému prostrediu. Ochorieť je možné iba zo zle servisovanej a zle používanej klimatizácie. Pre správnu prevádzku klimatizácie stačí dodržať jednoduché odporúčania:

  • chladiť miestnosť na teplotu o 6 – 8 °C nižšiu oproti vonkajšej teplote,
  • jednotku pri inštalácií umiestniť tak, aby nefúkala na miesto kde sa zdržujete,
  • klimatizovať priebežne s menším výkonom. Nechladiť nárazovo na najvyšší výkon,
  • v prípade chladenia miestnosti na plný výkon, vrátiť nastavenie po krátkej dobe (20 min.) do pôvodného nastavenia.
 • Aký je vhodný výkon klimatizácie?

  Výkon klimatizácie je jeden z najdôležitejších aspektov pri výber konkrétnej klimatizačnej jednotky. Pri voľbe výkonu klimatizácie treba brať do úvahy hlavne orientáciu konkrétneho priestoru vzhľadom na svetové strany, veľkosť okien v miestnosti, prípadne spotrebiče emitujúce teplo do okolia.

  Vo všeobecnosti môžeme určiť výkon klimatizácie podľa objemu priestoru, ktorý chceme vychladiť. Nasledovné hodnoty môžu pomôcť k približnému odhadu výkonu klimatizácie.

  Objem miestnosti (m³)                      Chladiaci výkon (kW)

  30                                                              1,5

  50                                                              2,0

  70                                                              2,5

  100                                                             3,5

  130                                                             5,0

  170                                                             6,0

  200                                                            7,0