Ročne nainštalujeme niekoľko stoviek klimatizačných systémom do rodinných domov a firiem.
Všetky naše klimatizačné systémy máme pod servisným dohľadom.

Vyberáme pre Vás niekoľko z našich firemných referencií:

  • Ústredie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad, Bratislava
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Pobočka Bratislava – Karloveská
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Pobočka Bratislava – Račianska
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Pobočka Malacky
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
  • Letisko Piešťany, a. s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
  • Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava
  • GA Drilling, a. s., Technology center, Bratislava